Deti
od 6 – 15 rokov, ZŤP*

1,00€

Študenti*,
dôchodcovia

1,50€

Dospelí

2,00€

– v cene vstupného je výklad a brožúra Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica
– v prípade školských výprav má pedagogický dozor vstup voľný (na 10 detí max 1 dospelý,
pre deti predškolského veku na 5 detí max 1 dospelý)
*preukázať sa platným dokladom (preukazom)

Tel: 0915 899 911

topolcianky@lesy.sk