.

.

.  

.

LESY SR š.p. Banská Bystrica

Odštepný závod Topoľčianky

Parková 7

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

Martina Pružinská

tel.: 0915/899 911

Otváracie hodiny:

Denne od 09:00-17:00

Čas kŕmenia:

9:00 a 14:00

Materiál a ilustračné fotografie pochádzajú z brožúry vydanej podnikom

LESY SR š.p. Banská Bystrica.

Textové podklady a foto: Jozef Šabo a Štefan Pčola