Ani vietor a zamračená obloha neodradili deti základných škôl Zlaté Moravce, Lovce, Velčice a Martin, aby si vychutnali deň plný prekvapení, ktoré im pripravili lesní pedagógovia Odštepného závodu Topoľčianky v areáli „Topoľčianskej zubrej zvernice“ dňa 30.mája 2014 pri príležitosti MDD.

Deti sa pod vedením pani učiteliek prešli náučným chodníkom dlhým 2,5 km s nenáročným terénom. Niektoré dali prednosť jednotlivým športovým a logickým disciplínam, akými boli napr. rúčkovanie po lane, skákanie vo vreci,  skladanie puzzlových názvov drevín, či triafanie šiškami do makety medveďa. No najväčšiu zodpovednosť a dôležitosť prejavili pri hlasovacích lístkoch.

Deti vyberali nové mená pre zubrie mláďatá zubra hrivnatého, najväčšieho európskeho bylinožravca z čeľade Turovité, ktoré sa narodia v tomto roku.  Mená boli navrhnuté na základe medzinárodnej dohody. Podľa nej musí mať každé novorodené zubrie mláďatko meno so začiatočnou slabikou „Si“.  Najviac hlasov dostali mená Sippy, Siggy, Sirius, Sibera, Sian. Tieto víťazné mená budú  prideľované novonarodeným zubríčatám.

Po splnení všetkých disciplín boli deti za svoju šikovnosť a zručnosť odmenené rôznymi sladkosťami. Prekvapením na záver bolo spoločné opekanie špekáčikov.

Po areáli sa rozliehal  veselý smiech a vrava detí, a tak pevne veríme, že si aj budúci rok budeme môcť zopakovať takto príjemne strávený deň.

Napíšte komentár