Lesy SR š. p., Banská Bystrica, odštepný závod Topoľčianky

Lesnícky náručný chodník Zubria zvernica

Vitajte na náučnom chodníku Zubria zvernica. Na deviatich zastávkach vás oboznámi so súčasnosťou a históriou chovu zubra v tejto lokalite. Na fotografiách uvidíte zubry vo všetkých ročných obdobiach a iné živočíchy a rastliny, ktoré si našli svoje miesto v Zubrej zvernici, a v jej bezprostrednom okolí. Umožní vám uvidieť zákutia Zubrej zvernice, aj bližšie nahliadnuť do života zubrov. Náučný chodník má dĺžku 2 500 m, prevýšenie 40 m. Je možné ho prejsť približne za 1 hod.

Trasa chodníka je nenáročná a vhodná aj pre menej zdatných návštevníkov. Pri návšteve Zubrej zvernice Topoľčianky a náučného chodníka Zubia zvernica vám želáme veľa pekných zážitkov.