Návštevy poľovnej zveri

Zubria zvernica sa nachádza na okraji Veľkej zvernice, ktorá je určená na chov jelenej, muflonej, diviačej a srnčej zvery. Preto aj výskyt týchto druhov v Zubrej zvernici nie je žiadnou zvláštnosťou. Najčastejšie do areálu Zubrej zvernice zavíta srnec lesný (Capreolus capreolus) (1) a častým návštevníkom je aj muflón lesný (Ovis musimom) (2). O niečo zriedkavejšie sa tu objaví jeleň európsky (Cervus elaphus) (3) a sviňa divá (Sus scrofa) (4). Nočný lovec líška hrdzavá (Vulpes vulpes) (5) tu má tiež svoje lovné teritórium.