Prvé zubry v Topoľčiankach

V roku 1958 boli v tejto lokalite umiestnené prvé 2 zubry, Beyryeg a Beylianka. Boli to zubry z bývalého Sovietskeho zväzu, z Bieloruska.

O niekoľko rokov k nim pribudli ďalšie zubry pôvodom z Poľska, Putifár a Pumarka, aj mladý zubor Silák, ktorý sa narodil v Tatranskej Javorine. Tieto zubry vytvorili základ úspešného chovu zubrov vo zvernici v Topoľčiankach. Prvé mláďa sa narodilo začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Za 50 rokov existencie Zubrej zvernice sa ich narodilo bezmála 150. Nadbytočné jedince boli umiestňované v zoologických záhradách aj v súkromných chovoch v celej Európe.