Putifár – praotec všetkých slovenský zubrov

Legendárny zubor Putifár bol dovezený do Topoľčianok v roku 1963 z Poľska, ako štrnásťročný býk, na vrchole svojich životných síl. Pri preprave bol odvážený. Zistili mu hmotnosť 1230 kg. Patril k najmohutnejším jedincom svojho druhu, pretože hmotnosť prevažnej väčšiny zubrov sa pohybuje v rozpätí 500 až 1000 kg. Uhynul 28. Apríla v roku 1970, ako 21 ročný. Vtedajšie vedenie lesného závodu navrhovalo zachovať tohto unikátneho jedinca ako preparát v životnej veľkosti. Z rôznych dôvodov sa tento zámer nepodarilo uskutočniť. Telo Putifára bolo zložené do zeme neďaleko tohto miesta.