Spôsob života zubrov

Zubry žijú v rodinných stádach. Stádo zvyčajne vedie najskúsenejšia zubrica s mláďaťom.

Počas ruje preberá vodcovstvo najsilnejší býk, ktorý stádo chráni pred sokmi. Pri súbojoch zubry do seba s veľkým hrmotom narážajú mohutnými hlavami, pričom si ostrými rohami môžu spôsobiť aj vážne zranenia. Ruja prebieha v auguste až septembri. Po deviatich mesiacoch gravidity porodí zubrica zväčša jedno teliatko, ktoré sa veľmi rýchlo postaví na vlastné nohy. Asi pol roka cicia materské mlieko, ale už po troch týždňoch sa začína pásť.