Obri medzi európskymi živočíchmi

(Stretnutie európskych obrov)

Zubria zvernica je unikátne miesto v rámci Strednej Európy. Na relatívne malej ploche tu žije niekoľko živočíchov, ktoré sú najväčšími druhmi v jednotlivých živočíšnych triedach.

Zubor hrivnatý (Bison bonasus) (1)

je najväčší európsky cicavec. Telo má dlhé 2,7 m. Výška v kohútiku dosahuje 1,8 až 1,9 m. Zvyčajne váži 800 až 1000 kg, niektoré jedince až 1200 kg.

Užovka stromová (Elaphe longissima) (2)

je najväčší stredoeurópsky had. Rimania ju považovali za posvätného chrámového hada, zobrazovali ho ovinutého na palici.

Okáň hruškový (Saturnia pyri) (3)

je najväčší stredoeurópsky motýľ. Rozpätie krídel dosahuje 12 až 15 cm. Motýle lietajú v noci od apríla do júna.

Roháč obyčajný (Lucanus cervus) (4)

najväčší stredoeurópsky chrobák. Najväčšie exempláre dosahujú dĺžku 10 cm. Chrobáky lietajú vo večerných hodinách, v máji až júli.

Sršeň obyčajný (Vespa crabo) (5)

je najväčšia stredoeurópska spoločensky žijúca osa. Jeho telo dosahuje dĺžku 20 až 40 mm. Veľké papierové hniezda si stavia v dutinách stromov, ale niekedy v ľudských obydliach.

Nosorožtek obyčajný (Oryctes nassicornis) (6)

Samček sa vyznačuje pomerne dlhým dozadu zatočeným rohom na hlave. Dĺžkou tela 25 až 45 mm nepatrí k najväčším chrobákom, ale patrí k veľmi vzácnym druhom. Sporadicky sa vyskytuje aj v tejto lokalite.