Výskyt zubra vo voľnej prírode

Od polovice 20. Storočia sa zubor hrivnatý vo voľnej prírode vyskytoval iba v Poľsku. Časté prípady prirodzenej migrácie na Slovensko dokazovali, že hlboké lesy a pralesy v okolí východoslovenských obcí Výrava, Zboj a Nová Sedlica sú pre zubry ideálnym prostredím. Prvý výskyt zubra v tejto oblasti bol zaznamenaný už v roku 1973. Od tohto roku sa jednotlivé zubry, ba aj malé čriedy v tejto časti Polonín, zdržiavali mnohokrát. V roku 2004 sa uskutočnil niekoľko desaťročí plánovaný projekt vypustenia zubrov do voľnej prírody v Národnom parku Poloniny, v severovýchodnom cípe Slovenska. V polovici decembra bolo vypustených do voľnej prírody päť zubrov. Tieto jedince by mali spolu s Poľskými zubrami vytvoriť stabilnú populáciu v tejto časti Karpát.