Vzácne rastliny, motýle a hmyz

Pôvodne celý areál zubrej zvernice pokrýval dubový les. Zubry svojou činnosťou mnoho stromov poškodili a tieto stromy postupne celkom odumreli. Presvetlením porastov vznikla lesostep, ktorá vytvorila ideálne podmienky pre svetlomilné rastliny, motýle a teplomilné druhy hmyzu. Najvzácnejšou rastlinou v areáli Zubrej zvernice je ľalia zlatohlavá (Lilium martagon) (1). O niečo častejšie sa vyskytuje náprstník veľkokvetý (Digitalis grandiflora) (2). Bežnou rastlinou je zvonček broskyňolistý (Campanula persicifolia) (3). Z pestrosfarbených motýľov sa najčastejšie vyskytuje perlovec striebristopásavý (Argyronome paphia) (4) a babôčka pávooká (Nymphalis io) (5). Zo vzácnych druhov hmyzu sa zriedkavo vyskytne modlivka zelená (Mantis religiosa) (6). Bežnejší je zlatoň obyčajný (Cetonia aurata) (7).