Zubor a jeho príbuzné druhy

Zubor hrivnatý (Bison bonasus) [1]

Dĺžka tela 270 cm, výška v kohútiku 180 až 195 cm, hmotnosť 800 až 1000 kg. Začiatkom 20. storočia bol na pokraji vyhynutia. Vo voľnej prírode bol v tom období úplne vyhubený . Prežilo iba 56 jedincov chovaných v zajatí. Vďaka dôslednej ochrane v súčasnosti žije na celom svete asi 3 200 jedincov.

Bizón americký (Bison bison) [2]

Výška tela v kohútiku 180 až 200 cm, dosahuje hmotnatosť od 800 do 1 000 kg. Je najbližší príbuzný druh zubra hrivnatého. Žije na trávnatých prériách Severnej Ameriky. Koncom 19. storočia bol v Severnej Amerike takmer vyhubený nadmerným lovom. Dnes žije iba v rezerváciách a v súkromných chovoch. Vďaka dôslednej ochrane v súčasnosti žije na svete asi 75 000 bizónov.

Byvol (Syncerus caffer) [3]

Na svete žije viac druhou byvolov. Najznámejší je byvol africký ktorý žije v Afrike a byvol vodný (Bubalus arnee), ktorý žije na juhu Ázijského kontinentu.

Pratur divý (Bos primigenius) [4]

Žil v Európskych pralesoch. Podl’a dochovaných záznamov bol posledný jedinec ulovený na území dnešného Poľska, v roku 1627. Tento vyhynutý druh je zaujímavý najmä tým, že I’ud’om sa ho podarilo už v dávnych dobách domestifikovat’. Široká paleta dnešných plemien dobytka pochádza len z jediného predka – pratura.